Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Dražební vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
05.10.2018 06.11.2018 Vyhlášení výběrového řízení s aukcí č. HSY/013/2018
Ing. Martina Škorpíková
28.05.2018 25.07.2018 Oznámení o nekonání dražby - Haizl Zdeněk
Ing. Martina Škorpíková
28.05.2018 25.07.2018 Oznámení o nekonání dražby - Haizl Zdeněk
Ing. Martina Škorpíková
10.04.2018 29.05.2018 Dražební vyhláška - Zdeněk Haizl
Bc. Slezáková Pavlína, DiS.
10.04.2018 29.05.2018 Dražební vyhláška - Zdeněk Haizl
Bc. Slezáková Pavlína, DiS.
12.04.2017 23.05.2017 Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - Jana Rounová
1152/2017 Ing. Martina Škorpíková
11.05.2016 23.06.2016 Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - Rounová Jana
1670/07-57 Ing. Martina Škorpíková
23.11.2015 17.02.2016 Dražební vyhláška - Blažková Blanka
3229 Ing. Martina Škorpíková
29.10.2015 17.12.2015 Dražební vyhláška - Oravcová Eva
2978 Ing. Martina Škorpíková

Finanční oddělení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.01.2018 23.11.2018 Změna rozpisu rozpočtu č. 1/2017
Bc. Slezáková Pavlína, DiS.
18.05.2017 14.06.2017 Závěrečný účet Města Bystré za rok 2016
2016 Ing. Martina Škorpíková
02.01.2017 23.11.2018 Schválený rozpočet na rok 2017
Bc. Slezáková Pavlína, DiS.
02.12.2016 20.12.2016 Návrh rozpočtu na rok 2017 - Město Bystré
2017 Ing. Martina Škorpíková
16.05.2016 14.06.2016 Závěrečný účet Města Bystré za rok 2015
2015 Ing. Martina Škorpíková
30.11.2015 16.12.2015 Návrh - rozpočet pro rok 2016
1 Dita Korábová, DiS.
15.05.2015 16.06.2015 Návrh - závěrečný účet za rok 2014
1 Dita Korábová, DiS.
02.12.2014 18.12.2014 Návrh - rozpočet pro rok 2015
1 Dita Korábová, DiS.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.07.2016 24.10.2018 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - T.J.Sokol Bystré
1827 Ing. Martina Škorpíková

Stavební úřad

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.01.2019 15.02.2019 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Lokalita RD "Za školkou" Trpín
Ing. Martina Škorpíková
20.12.2018 07.01.2019 Výzva k odstranění nedostatků a doplnění žádosti
Ing. Martina Škorpíková
10.12.2018 02.01.2019 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Ing. Martina Škorpíková
15.05.2018 15.10.2018 Situační schéma rozvodu VO na náměstí
Michaela Moravcová
28.03.2018 16.04.2018 Rozhodnutí - Nedvězí vývody TS SY_0173 - rekonstrukce knn Rekonstrukce venkovního vedení nn formou nového kabelového vedení nn IE-12-2006516
4015-5 Ing. Martina Škorpíková
21.02.2018 12.03.2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Nedvězí vývody TS SY_1008 - rekonstrukce knn, Rekonstukce venkovního vedení nn formou nového kabelového vedení nn IE-12-2006517
4014/2017 Ing. Martina Škorpíková
05.02.2018 21.02.2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Rekonstrukce veřejného osvětlení dílčích částí komunikace 362 a místních komunikací
690/2018 Ing. Martina Škorpíková
01.02.2018 19.02.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení - Nedvězí vývody TS SY_0173 - rekonstrukce knn
4015/2017 Ing. Martina Škorpíková
19.12.2017 04.01.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení - Nedvězí vývody TS SY_1008 - rekonstrukce knn
4014-2 Ing. Martina Škorpíková
30.11.2017 18.12.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Rekonstrukce veřejného osvětlení dílčích částí komunikace 362 a místních komunikací
3820/2017 Ing. Martina Škorpíková
10.11.2017 27.11.2017 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Jedlová u Poličky - knn - Šebek
2813-5 Ing. Martina Škorpíková
02.10.2017 18.10.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Jedlová u Poličky - knn - Šebek
2813-2 Ing. Martina Škorpíková