Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Dražební vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.04.2017 23.05.2017 Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - Jana Rounová
1152/2017 Pavlína Kuklová
11.05.2016 23.06.2016 Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - Rounová Jana
1670/07-57 Pavlína Kuklová
23.11.2015 17.02.2016 Dražební vyhláška - Blažková Blanka
3229 Pavlína Kuklová
29.10.2015 17.12.2015 Dražební vyhláška - Oravcová Eva
2978 Pavlína Kuklová

Finanční oddělení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.05.2017 14.06.2017 Závěrečný účet Města Bystré za rok 2016
2016 Pavlína Kuklová
02.12.2016 20.12.2016 Návrh rozpočtu na rok 2017 - Město Bystré
2017 Pavlína Kuklová
16.05.2016 14.06.2016 Závěrečný účet Města Bystré za rok 2015
2015 Pavlína Kuklová
30.11.2015 16.12.2015 Návrh - rozpočet pro rok 2016
1 Dita Korábová, DiS.
15.05.2015 16.06.2015 Návrh - závěrečný účet za rok 2014
1 Dita Korábová, DiS.
02.12.2014 18.12.2014 Návrh - rozpočet pro rok 2015
1 Dita Korábová, DiS.

Stavební úřad

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.02.2018 19.02.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení - Nedvězí vývody TS SY_0173 - rekonstrukce knn
4015/2017 Pavlína Kuklová
19.12.2017 04.01.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení - Nedvězí vývody TS SY_1008 - rekonstrukce knn
4014-2 Pavlína Kuklová
30.11.2017 18.12.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Rekonstrukce veřejného osvětlení dílčích částí komunikace 362 a místních komunikací
3820/2017 Pavlína Kuklová
10.11.2017 27.11.2017 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Jedlová u Poličky - knn - Šebek
2813-5 Pavlína Kuklová
02.10.2017 18.10.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Jedlová u Poličky - knn - Šebek
2813-2 Pavlína Kuklová
14.11.2016 30.11.2016 Veřejná vyhláška - Bystré, nám. Na Podkově - rekonstrukce knn
2343/2016 Pavlína Kuklová
26.10.2016 30.11.2016 Oznámení, dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a NV 591/2006 Sb., příloha č. 4 o zahájení prací na stavbě "Hasičská zbrojnice Bystré"
1831/2016 Pavlína Kuklová
23.09.2016 10.10.2016 Veřejná vyhláška - Bystré, nám. Na Podkově - rekonstrukce knn
2343 Pavlína Kuklová
28.07.2016 15.08.2016 Veřejná vyhláška - Veřejné osvětlení u garáží
1372/2016 Pavlína Kuklová
19.07.2016 04.08.2016 Veřejné osvětlení a místní rozhlas na ulici Školní
1379/2016 Bc. Slezáková Pavlína, DiS.
16.06.2016 04.07.2016 Oznámení Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Veřejné osvětlení u garáží
1372-2 Pavlína Kuklová
26.05.2016 13.06.2016 Veřejná vyhláška - Veřejné osvětlení a místní rozhlas na Školní ulici
1379-2 Pavlína Kuklová
25.04.2016 11.05.2016 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Bystré, Školní škody nemovitostí
3276/2015 Pavlína Kuklová
20.04.2016 06.05.2016 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Rekonstrukce haly a technologie posklizňové linky
517/2016 Pavlína Kuklová
16.03.2016 01.04.2016 Veřejná vyhláška - Usnesení - Zastavení řízení - Protipovodňová opatření Svojanov
2470/2015 Pavlína Kuklová
11.03.2016 28.03.2016 Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Bystré, Školní škody nemovitostí
3276 Pavlína Kuklová
10.03.2016 28.03.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení Zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - Rekonstrukce haly a technologie posklizňové linky
517/2016 Pavlína Kuklová
26.02.2016 14.03.2016 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy zemědělské stavby - sklad zrnin
445-6 Pavlína Kuklová
15.02.2016 24.02.2016 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy zemědělské stavby - sklad zrnin
445-2 Pavlína Kuklová
15.02.2016 24.02.2016 Sdělení žadateli o přijetí návrhu - Stavební úpravy zemědělské stavby - sklad zrnin
445-3 Pavlína Kuklová
>