Stavební úřad

Správní území - obec (katastrální území)
Bystré - Bystré u Poličky, Hamry nad Křetínkou
Jedlová - Hartmanice u Poličky
Nedvězí - Nedvězí, Nedvězíčko
Svojanov - Svojanov, Starý Svojanov, Předměstí
Trpín - Trpín, Hlásnice

Odkazy

Seznam autorizovaných inženýrů a techniků         www.ckait.cz
Seznam oprávněných osob - radonový průzkum   http://www.sujb.cz/aplikace/radon/?action=show&table=tab_a
Seznam oprávněných osob - energetický štítek    http://www.mpo-enex.cz/experti/
Revizní technici komínů                                            http://www.skcr.cz/pro-verejnost/seznam-reviznich-techniku

>