Stavební úřad

Obec     - katastrální území
Bystré       - Bystré u Poličky, Hamry nad Křetínkou
Jedlová     - Jedlová u Poličky (http://www.jedlova.com/)
Nedvězí    - Nedvězí, Nedvězíčko (http://www.obec-nedvezi.cz/)
Svojanov  - Svojanov, Starý Svojanov, Předměstí (http://www.mestyssvojanov.cz/)
Trpín         - Trpín, Hlásnice (http://www.trpin.cz/)

Hartmanice - Hartmanice u Poličky (http://www.hartmanice.net/)

UPOZORNĚNÍ: od 1.1.2018 platí novela stavebního zákona a novely prováděcích předpisů

Právo a legislativa: http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad

Vzory a formuláře se na stránkách stavebního úřadu budou aktualizovat a doplňovat postupně

Odkazy na dotčené orgány:

Odkazy:

Kontakty pro stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury