Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Dražební vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.08.2019 24.10.2019 Dražební vyhláška - Šulc Zdeněk
Ing. Martina Škorpíková

Finanční oddělení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.07.2019 04.07.2022 Smlouva o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 - SDH Bystré
Ing. Martina Škorpíková
01.07.2019 04.07.2022 Smlouva o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 - Domov Bystré o.p.s.
Ing. Martina Škorpíková
01.07.2019 04.07.2022 Smlouva o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019 - TJ Sokol Bystré
Ing. Martina Škorpíková
17.06.2019 30.06.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2019
Ing. Martina Škorpíková
22.05.2019 30.06.2020 Závěrečný účet Města Bystré za rok 2018
Ing. Martina Škorpíková
27.12.2018 30.06.2020 Schválený rozpočet Města Bystré - rok 2019
Ing. Martina Škorpíková
20.12.2018 30.06.2020 Návrh rozpočtu na rok 2019
Ing. Martina Škorpíková
04.12.2018 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2023 Základní škola Bystré
Ing. Martina Škorpíková
04.12.2018 - Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2019 Základní škola Bystré
Ing. Martina Škorpíková
04.12.2018 - ZUŠ návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020,2021
Ing. Martina Škorpíková
04.12.2018 - Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2019 ZUŠ Bystré
Ing. Martina Škorpíková
04.12.2018 - Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2019 MŠ Bystré
Ing. Martina Škorpíková
04.12.2018 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020, 2021 MŠ Bystré
Ing. Martina Škorpíková
22.06.2017 - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2021 Města Bystré
Ing. Martina Škorpíková

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.07.2018 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SDH Bystré
Ing. Martina Škorpíková
27.07.2018 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Domov Bystré, o.p.s.
Ing. Martina Škorpíková
27.07.2018 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - TJ Sokol Bystré
Ing. Martina Škorpíková
28.06.2017 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Domov Bystré o.p.s.
2231/2017 Ing. Martina Škorpíková
19.06.2017 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SDH Bystré
2091/2017 Ing. Martina Škorpíková
15.06.2017 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - TJ Sokol Bystré
2060/2017 Ing. Martina Škorpíková

Stavební úřad

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.11.2018 10.12.2019 MODERNIZACE SILNICE II/364 A II/365 SVOJANOV - HRANICE KRAJE KOORDINAČNÍ SITUACE
Ing. Martina Škorpíková

Obecné

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.08.2019 06.09.2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
16.08.2019 15.12.2019 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Ing. Martina Škorpíková
25.06.2019 - Kraj Smetany a Martinů
Ing. Martina Škorpíková
25.06.2019 - Mikroregion Poličsko
Ing. Martina Škorpíková
17.05.2019 - Svazek obcí AZASS - závěrečný účet za rok 2018
Ing. Martina Škorpíková
12.04.2019 - Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Ing. Martina Škorpíková
04.04.2019 31.12.2019 Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
Ing. Martina Škorpíková
18.03.2019 18.03.2022 Oznámení o nálezu věci
Ing. Martina Škorpíková