Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Finanční oddělení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.11.2017 - Rozpočtové opatření č.4/2017
Bc. Slezáková Pavlína, DiS.
09.10.2017 - Rozpočtové opatření č.3/2017
Bc. Slezáková Pavlína, DiS.
27.06.2017 - Rozpočtové opatření č.2/2017
Bc. Slezáková Pavlína, DiS.
18.05.2017 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2021
2018-2021 Pavlína Kuklová
04.04.2017 - Rozpočtové opatření č.1/2017
Bc. Slezáková Pavlína, DiS.
02.01.2017 - Schválený rozpočet na rok 2017
Bc. Slezáková Pavlína, DiS.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.06.2017 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Domov Bystré o.p.s.
2231/2017 Pavlína Kuklová
19.06.2017 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SDH Bystré
2091/2017 Pavlína Kuklová
15.06.2017 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - TJ Sokol Bystré
2060/2017 Pavlína Kuklová
12.07.2016 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - T.J.Sokol Bystré
1827 Pavlína Kuklová
27.06.2016 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Římskokatolická farnost Bystré u Poličky
1687/2016 Pavlína Kuklová
21.06.2016 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SDH
1640 Pavlína Kuklová
13.06.2016 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Domov Bystré o.p.s.
1550 Pavlína Kuklová
25.11.2015 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SDH Bystré
1932 Dita Korábová, DiS.
21.10.2015 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - T.J.Sokol Bystré
2116 Dita Korábová, DiS.
07.10.2015 - Smlouva o poskytnuntí individuální dotace - Domov Bystré o.p.s.
2755 Dita Korábová, DiS.

Stavební úřad

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.11.2017 27.11.2017 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Jedlová u Poličky - knn - Šebek
2813-5 Pavlína Kuklová

Prodeje, pronájmy, směny

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.11.2017 01.01.2018 Nabídky pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
3765/2017 Pavlína Kuklová

Vyhlášky a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.11.2017 01.12.2017 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1-2017 Pavlína Kuklová
15.11.2017 01.12.2017 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 2/2017, o místním poplatku ze psů
2-2017 Pavlína Kuklová
08.11.2017 24.11.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
3871/2017 Pavlína Kuklová
25.10.2017 02.04.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíh
3730/2017 Pavlína Kuklová
14.09.2017 01.04.2018 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
3202/2017 Pavlína Kuklová

Obecné

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.11.2017 29.11.2017 Mikroregion Poličsko - Pozvánka na schůzi VS, návrh rozpočtu na rok 2018, návrh rozpočtového výhledu na období 2019-2021
2017 Pavlína Kuklová
14.11.2017 29.11.2017 Kraj Smetany a Martinů - Pozvánka na jednání VH, návrh rozpočtu na rok 2018, návrh rozpočtového výhledu na období 2019-2021
2017 Pavlína Kuklová
14.11.2017 29.11.2017 Svazek obcí AZASS - Návrh rozpočtu na rok 2018, Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019-2022
2018 Pavlína Kuklová
09.11.2017 31.03.2018 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
3894/2017 Pavlína Kuklová
09.11.2017 28.01.2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)
2018 Pavlína Kuklová
08.11.2017 - Daň z nemovitých věcí - bez starostí, z pohodlí domova
2017 Pavlína Kuklová
06.09.2017 - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
3097/2017 Pavlína Kuklová
>