Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.06.2017 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Domov Bystré o.p.s.
2231/2017 Pavlína Kuklová
19.06.2017 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SDH Bystré
2091/2017 Pavlína Kuklová
15.06.2017 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - TJ Sokol Bystré
2060/2017 Pavlína Kuklová
12.07.2016 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - T.J.Sokol Bystré
1827 Pavlína Kuklová
27.06.2016 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Římskokatolická farnost Bystré u Poličky
1687/2016 Pavlína Kuklová
21.06.2016 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SDH
1640 Pavlína Kuklová
13.06.2016 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Domov Bystré o.p.s.
1550 Pavlína Kuklová
25.11.2015 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SDH Bystré
1932 Dita Korábová, DiS.
21.10.2015 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - T.J.Sokol Bystré
2116 Dita Korábová, DiS.
07.10.2015 - Smlouva o poskytnuntí individuální dotace - Domov Bystré o.p.s.
2755 Dita Korábová, DiS.

Prodeje, pronájmy, směny

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.09.2017 13.10.2017 Záměr dispozice s majetkem -prodej části p.p.č.1301/5
20/2017 Pavlína Kuklová
02.08.2017 02.10.2017 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
2647/2017 Pavlína Kuklová

Vyhlášky a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.09.2017 08.10.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
3282/2017 Pavlína Kuklová
14.09.2017 01.04.2018 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
3202/2017 Pavlína Kuklová
25.08.2017 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
2971/2017 Pavlína Kuklová

Obecné

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.09.2017 18.11.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
3235/2017 Pavlína Kuklová
15.09.2017 12.10.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
2017 Pavlína Kuklová
13.09.2017 23.10.2017 Stanovení podmínek pro využití výlepních ploch pro účely volebních agitací
2017 Pavlína Kuklová
08.09.2017 23.10.2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2017 Pavlína Kuklová
06.09.2017 - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
3097/2017 Pavlína Kuklová
01.09.2017 22.10.2017 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Bystré pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2017 Pavlína Kuklová
28.08.2017 03.11.2017 Úpravy komunikace
Lenka Cupalová
17.08.2017 23.10.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2017 Pavlína Kuklová
18.07.2017 - Mikroregion Poličsko-povinně zveřejňované údaje
Bc. Slezáková Pavlína, DiS.
17.07.2017 - Upozornění pro podnikatele v silniční dopravě
Bc. Slezáková Pavlína, DiS.
17.07.2017 - Oznámení o zveřejnění dokumentů - Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2016
2016 Pavlína Kuklová
12.07.2017 12.07.2020 Oznámení o nálezu věci
2428/2017 Pavlína Kuklová
14.06.2017 - Informace o zveřejnění závěrečného účtu DSO Svazku obcí AZASS
2016 Pavlína Kuklová
21.03.2017 - Dobrovolné svazky obcí a měst - povinně zveřejňované údaje
2017 Pavlína Kuklová
21.03.2017 - Informace o zveřejnění rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu - Svazek obcí AZASS
2017 Pavlína Kuklová
>