Vítejte na stránkách města Bystré Tisk Email

Informace, které zde najdete by měly přispět k bližšímu seznámení s naším městem,  k aktuálnějšímu a plynulejšímu toku zpráv o dění ve městě. Zájmem zástupců města a jeho pracovníků je, aby město bylo radostným a klidným domovem pro své občany a příjemným zpestřením dnů volna pro své hosty. Naším přáním je, abyste na našich stránkách načerpali nové informace a získali inspiraci.

 
POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Tisk Email

 

POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ÚZEMNÍHO

ROZPOČTU MĚSTA BYSTRÉ

Město Bystré oznamuje občanům a organizacím, že s účinností od 20. února 2015 se změnil zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění zákona č. 24/2015 Sb. V souvislosti s touto změnou město Bystré informuje občany a organizace, že přijímá žádosti k poskytnutí „individuální“dotace
z rozpočtu města Bystré pro rok 2015. Jedná se o finanční podporu sportovních, kulturních, společenských, sociálních a spolkových aktivit včetně práce s mládeží.
Zastupitelstvo města Bystré vyčlenilo v rozpočtu na rok 2015 celkovou částku na tuto podporu 451 tisíc korun. Žadatelem může být spolek, sportovní klub, nezisková
organizace, obecně prospěšná organizace i občan.

O tuto dotaci lze žádat v průběhu celého roku do vyčerpání alokovaných finančních prostředků.

Žádosti o poskytnutí dotací jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách www.bystre.cz, nebo v tištěné podobě v kanceláři sekretariátu města Bystré a v Informačním centru.

 Ing. Miloslav Sejkora

 starosta města

 
BEZPLATNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Tisk Email

Cyklus bezplatného vzdělávání pro občany města Bystré

Semináře a konzultace s odbornými lektory se uskuteční na konci dubna a během května v prostorách Multifunkčního domu Bystré.

Kurzy zahrnují pět oblastí vzdělávání: IT gramotnost zaměřenou na práci s tablety, právní gramotnost, finanční a spotřebitelskou gramotnost a úvod do základů podnikání. 

Více informací o projektu v příloze.

Názvy příloh:
Stáhnout (Bystre-MFD.pdf)Bystre-MFD.pdf[ ]554 Kb