Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.08.2020 24.08.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
04.08.2020 31.08.2020 Nařízení státní veterinární správy
Ing. Martina Škorpíková
28.07.2020 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ing. Martina Škorpíková
18.05.2020 - Řád veřejného pohřebiště města Bystré
Ing. Martina Škorpíková
02.01.2020 - Informace k místním poplatkům
Bc. Slezáková Pavlína, DiS.
19.12.2019 - Obecně závazná vhláška města č.3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ing. Martina Škorpíková
19.12.2019 - Obecně závazná vyhláška města č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
Ing. Martina Škorpíková
19.12.2019 - Obecně závazná vyhláška města č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
Ing. Martina Škorpíková
19.12.2019 - Obecně závazná vyhláška města č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Ing. Martina Škorpíková