Nahoru

Individuální dotace

POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ÚZEMNÍHO ROZPOČTU MĚSTA BYSTRÉ

Město Bystré oznamuje občanům a organizacím, že přijímá žádosti k poskytnutí „individuální dotace“ z rozpočtu města Bystré pro rok 2017. Jedná se o finanční podporu sportovních, kulturních, společenských, sociálních a spolkových aktivit včetně práce s mládeží. Žadatelem může být spolek, sportovní klub, nezisková organizace, obecně prospěšná organizace i občan.
O tuto dotaci lze žádat v průběhu celého roku do vyčerpání alokovaných finančních prostředků.
Žádosti o poskytnutí dotací jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách www.bystre.cz, nebo v tištěné podobě v kanceláři sekretariátu města Bystré a v informačním centru.
V žádosti musí být jasně stanoven účel pro poskytnutí individuální dotace. Na přiznání individuální dotace není právní nárok. O poskytnutí individuální dotace bude rozhodovat Rada města Bystré, v částce nad 50.000 Kč Zastupitelstvo města Bystré. Doručené žádosti do konce měsíce dubna, budou posuzovány na nejbližším zasedání rady, nebo zastupitelstva města, další po doručení v průběhu letošního roku.

Ing. Miloslav Sejkora
starosta města

 
 
Powered by Phoca Download