Městská výstavba

  • Územní rozvoj a koncepční dokumenty územního plánování
  • Koncepční příprava rozvoje města v oblasti investic
  • Příprava a realizace akcí investiční výstavby
  • Příprava a realizace akcí při opravách nemovitého majetku od 100.000,- Kč
  • Dotace, příspěvky, granty v oblasti výstavby
  • Komplexní agenda v oblasti veřejných zakázek