Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.09.2016 01.03.2017 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
2488/2016 Pavlína Kuklová
14.09.2016 21.09.2016 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města
14 Pavlína Kuklová
07.09.2016 16.11.2016 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
2448/2016 Pavlína Kuklová
30.08.2016 31.01.2017 Informace - Strukturální šetření v zemědělství
47/2016-79 Pavlína Kuklová
22.08.2016 31.08.2016 Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva města
13 Pavlína Kuklová
29.07.2016 09.10.2016 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
2016 Pavlína Kuklová
27.07.2016 02.08.2016 Městský úřad Polička Rozhodnutí - cyklistické závody
17510/2016 Pavlína Kuklová
27.07.2016 01.08.2016 Městský úřad Polička Rozhodnutí - uzavírka silnic
17296/2016 Pavlína Kuklová
25.07.2016 01.08.2016 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
1 Dita Korábová, DiS.
08.07.2016 31.01.2017 Upozornění pro podnikatele v silniční dopravě
2016 Pavlína Kuklová
08.06.2016 15.06.2016 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města
12 Pavlína Kuklová
24.05.2016 08.06.2016 Závěrečný účet Svazek obcí AZASS za rok 2015
2015 Pavlína Kuklová
23.05.2016 08.06.2016 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení - Modernizace lakovny
36545/2016 Pavlína Kuklová
18.05.2016 25.05.2016 Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva města
11 Pavlína Kuklová
12.05.2016 31.08.2016 Cestovní doklady pro děti
70383-2 Pavlína Kuklová
06.05.2016 01.06.2016 Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelku Základní škola a mateřská škola Květná
2016 Pavlína Kuklová
02.05.2016 18.05.2016 Kraj Smetany a Martinů - Pozvánka na valnou hromadu, závěrečný účet a Zpráva o výsledků přezkoumání hospodaření
2015 Pavlína Kuklová
02.05.2016 18.05.2016 Mikroregion Poličsko - Pozvánka na valnou hromadu, závěrečný účet a Zpráva o výsledků přezkoumání hospodaření
2015 Pavlína Kuklová
15.04.2016 07.05.2016 Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřská škola Rohozná
180/2016 Pavlína Kuklová
16.03.2016 23.03.2016 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města
10 Pavlína Kuklová
07.03.2016 14.09.2016 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
702/2016 Pavlína Kuklová
10.02.2016 17.02.2016 Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva města
9 Pavlína Kuklová
05.02.2016 29.02.2016 Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělání pro školní rok 2016 - 2017
2016-2017 Pavlína Kuklová
26.01.2016 15.02.2016 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
2016 Pavlína Kuklová
11.01.2016 04.02.2016 Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ
1 Pavlína Kuklová
08.01.2016 02.01.2017 Rozpis LSPP - stomatologie na rok 2016
2016 Pavlína Kuklová
21.12.2015 17.05.2016 Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí - ZDARMA
3556 Pavlína Kuklová
18.12.2015 17.04.2016 Informace o vyhlášení 1. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
1 Pavlína Kuklová
14.12.2015 01.01.2016 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - Odstranění a okleštění stromoví
3454 Pavlína Kuklová
10.12.2015 17.12.2015 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města
8 Pavlína Kuklová
>