Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyhlášky a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.05.2016 14.10.2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
1408/2016 Pavlína Kuklová
17.05.2016 17.05.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody
17489/2015 Pavlína Kuklová
16.05.2016 23.06.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
218/2015 Pavlína Kuklová
28.04.2016 01.06.2016 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016
785943/16 Pavlína Kuklová
25.04.2016 11.05.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
09350/2016 Pavlína Kuklová
22.02.2016 09.03.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Bystré
1 Dita Korábová, DiS.
13.01.2016 29.01.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
141 Pavlína Kuklová
18.12.2015 04.01.2016 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 3/2015
3-2015 Pavlína Kuklová
26.11.2015 14.12.2015 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2-2015 Pavlína Kuklová
26.10.2015 12.01.2016 Tržní řád
1/2015 Pavlína Kuklová
17.08.2015 30.09.2015 Dražební vyhláška
1 Dita Korábová, DiS.
06.08.2015 17.05.2016 Veřejná vyhláška - Zákaz odběru povrchových vod
1 Dita Korábová, DiS.
27.07.2015 24.08.2015 Veřejná vyhláška - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod
1 Dita Korábová, DiS.
24.04.2015 02.06.2015 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2015
1315/2015 Dita Korábová, DiS.
07.04.2015 22.06.2015 Veřejná vyhláška - Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje
1 Dita Korábová, DiS.

Obecné

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.11.2017 15.11.2017 Pozvánka na mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva města
21/2017 Pavlína Kuklová
21.10.2017 28.10.2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. - 21.10. - výsledky Bystré
2017 Pavlína Kuklová
01.10.2017 02.11.2017 Kotlíkové dotace
2017 Pavlína Kuklová
27.09.2017 22.10.2017 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2017 Pavlína Kuklová
25.09.2017 23.10.2017 Jmenování členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2017 Pavlína Kuklová
18.09.2017 18.11.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
3235/2017 Pavlína Kuklová
15.09.2017 12.10.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
2017 Pavlína Kuklová
13.09.2017 20.09.2017 Pozvánka na řádné veřejné zasedání zastupitelstva města
20/2017 Pavlína Kuklová
13.09.2017 23.10.2017 Stanovení podmínek pro využití výlepních ploch pro účely volebních agitací
2017 Pavlína Kuklová
08.09.2017 23.10.2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2017 Pavlína Kuklová
01.09.2017 22.10.2017 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Bystré pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2017 Pavlína Kuklová
28.08.2017 03.11.2017 Úpravy komunikace
Lenka Cupalová
17.08.2017 23.10.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2017 Pavlína Kuklová
26.07.2017 04.09.2017 Oznámení o pořádání veřejné hudební produkce, veřejnosti přístupné sportovní nebo kulturní akce
2572/2017 Pavlína Kuklová
18.07.2017 13.11.2017 Mikroregion Poličsko-povinně zveřejňované údaje
Bc. Slezáková Pavlína, DiS.
>