Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Stavební úřad

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.11.2017 18.12.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Rekonstrukce veřejného osvětlení dílčích částí komunikace 362 a místních komunikací
3820/2017 Ing. Martina Škorpíková
10.11.2017 27.11.2017 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Jedlová u Poličky - knn - Šebek
2813-5 Ing. Martina Škorpíková
02.10.2017 18.10.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Jedlová u Poličky - knn - Šebek
2813-2 Ing. Martina Škorpíková
14.11.2016 30.11.2016 Veřejná vyhláška - Bystré, nám. Na Podkově - rekonstrukce knn
2343/2016 Ing. Martina Škorpíková
26.10.2016 30.11.2016 Oznámení, dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a NV 591/2006 Sb., příloha č. 4 o zahájení prací na stavbě "Hasičská zbrojnice Bystré"
1831/2016 Ing. Martina Škorpíková
23.09.2016 10.10.2016 Veřejná vyhláška - Bystré, nám. Na Podkově - rekonstrukce knn
2343 Ing. Martina Škorpíková
28.07.2016 15.08.2016 Veřejná vyhláška - Veřejné osvětlení u garáží
1372/2016 Ing. Martina Škorpíková
19.07.2016 04.08.2016 Veřejné osvětlení a místní rozhlas na ulici Školní
1379/2016 Bc. Slezáková Pavlína, DiS.
16.06.2016 04.07.2016 Oznámení Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Veřejné osvětlení u garáží
1372-2 Ing. Martina Škorpíková
26.05.2016 13.06.2016 Veřejná vyhláška - Veřejné osvětlení a místní rozhlas na Školní ulici
1379-2 Ing. Martina Škorpíková
25.04.2016 11.05.2016 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Bystré, Školní škody nemovitostí
3276/2015 Ing. Martina Škorpíková
20.04.2016 06.05.2016 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Rekonstrukce haly a technologie posklizňové linky
517/2016 Ing. Martina Škorpíková
16.03.2016 01.04.2016 Veřejná vyhláška - Usnesení - Zastavení řízení - Protipovodňová opatření Svojanov
2470/2015 Ing. Martina Škorpíková
11.03.2016 28.03.2016 Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Bystré, Školní škody nemovitostí
3276 Ing. Martina Škorpíková
10.03.2016 28.03.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení Zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - Rekonstrukce haly a technologie posklizňové linky
517/2016 Ing. Martina Škorpíková
26.02.2016 14.03.2016 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy zemědělské stavby - sklad zrnin
445-6 Ing. Martina Škorpíková
15.02.2016 24.02.2016 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy zemědělské stavby - sklad zrnin
445-2 Ing. Martina Škorpíková
15.02.2016 24.02.2016 Sdělení žadateli o přijetí návrhu - Stavební úpravy zemědělské stavby - sklad zrnin
445-3 Ing. Martina Škorpíková
17.12.2015 04.01.2016 Veřejná vyhláška - Protipovodňová opatření Svojanov
2470 Ing. Martina Škorpíková
15.12.2015 04.01.2016 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba garáže pro dva automobily do 3,5 t v Bystrém
3049-7 Ing. Martina Škorpíková
02.12.2015 10.12.2015 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
3049-2 Dita Korábová, DiS.
04.11.2015 08.12.2015 Oznámení - protipovodňová opatření Svojanov
2470/2015 Dita Korábová, DiS.
16.09.2015 02.10.2015 Oznámení o zahájení územního řízení - Protipovodňová opatření Svojanov
2470-2 Dita Korábová, DiS.

Prodeje, pronájmy, směny

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.10.2019 23.10.2019 Záměr dispozice s majetkem města Bystré
Ing. Martina Škorpíková
04.10.2019 23.10.2019 Záměr dispozice s majetkem města Bystré - II.NP
Ing. Martina Škorpíková
04.10.2019 23.10.2019 Záměr dispozice s majetkem města Bystré - podkroví
Ing. Martina Škorpíková
03.09.2019 23.09.2019 Záměr dispozice s majetkem města Bystré
Ing. Martina Škorpíková
03.09.2019 23.09.2019 Záměr dispozice s majetkem města Bystré
Ing. Martina Škorpíková
18.07.2019 05.08.2019 Záměr dispozice s majetkem města Bystré
Ing. Martina Škorpíková
26.06.2019 15.07.2019 Záměr dispozice s majetkem města Bystré
Ing. Martina Škorpíková