Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Prodeje, pronájmy, směny

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.02.2016 01.04.2016 Záměr dispozice s majetkem - část p.p.č. 475/3 o výměře cca 430 m2
475-3 Pavlína Kuklová
18.12.2015 21.01.2016 Záměr dispozice s majetkem
8 Pavlína Kuklová
17.12.2015 15.01.2016 Záměr prodeje - Hydraulické vyprošťovací zařízení NARIMEX
1 Dita Korábová, DiS.
17.12.2015 16.01.2016 Záměr prodeje s majetkem města Bystré
8 Pavlína Kuklová
02.12.2015 16.12.2015 Záměr prodeje - CANON MF8450, Xerox WC 5020
1 Dita Korábová, DiS.
23.11.2015 01.01.2016 Záměr dispozice s majetkem
7 Pavlína Kuklová
08.10.2015 31.10.2015 Záměr dispozice s majetkem města Bystré - pronájem p.p.č.825/14
1 Pavlína Kuklová
23.09.2015 01.11.2015 Záměr dispozice s majetkem města Bystré - prodej p.p.č. 2380/3, 2380/4
1 Dita Korábová, DiS.
27.08.2015 20.09.2015 Záměr dispozice s majetkem města Bystré - pronájem p.p.č. 825/2, 825/20
1 Dita Korábová, DiS.
19.05.2015 17.06.2015 Záměr dispozice s majetkem města Bystré - pronájem p.p.č. 3090
1 Dita Korábová, DiS.

Výběrová řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.09.2017 22.09.2017 Výběrové řízení na pozici "Pracovník/pracovnice Informačního centra Bystré
2017 Pavlína Kuklová
10.01.2017 30.04.2017 Opravy MK - překopy - uzavřená smlouva
Ing. Jiří Pruška
10.01.2017 24.03.2017 Zpevněné plochy u MŠ - uzavřená smlouva
Ing. Jiří Pruška
02.12.2016 20.12.2016 Plochy u MŠ
Ing. Jiří Pruška
18.10.2016 16.11.2016 Oznámení o výběrovém řízení č. HSY/164/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách
164/2016 Pavlína Kuklová
18.05.2016 07.06.2016 Výzva o veřejnou zakázku malého rozsahu - Dům s pečovatelskou službou opláštění balkónů
1 Dita Korábová, DiS.
06.04.2016 14.04.2016 Veřejná zakázka - Osvětlení divadla
315-1/2016 Dita Korábová, DiS.
14.03.2016 21.03.2016 Veřejná zakázka - fara
1 Dita Korábová, DiS.
29.02.2016 09.03.2016 Rekonstrukce venkovského domu č.p. 137 - Brtounova chalupa - komín
137-1 Pavlína Kuklová
29.02.2016 09.03.2016 Rekonstrukce venkovského domu č.p. 137 - Brtounova chalupa - střecha
137-2 Pavlína Kuklová
29.02.2016 09.03.2016 Rekonstrukce venkovského domu č.p. 137 – Brtounova chalupa - okapy, oplocení
137-3 Pavlína Kuklová
22.12.2015 29.12.2015 Výzva k podání nabídky - Rozšíření veřejného rozhlasu
22 Pavlína Kuklová
12.11.2015 19.11.2015 Výzva k podání nabídky - Rozšíření veřejného rozhlasu
1 Pavlína Kuklová
19.10.2015 03.11.2015 Výzva k podání nabídek - SERVER pro město Bystré
1 Dita Korábová, DiS.

Vyhlášky a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.01.2018 08.02.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
470/2018 Pavlína Kuklová
27.12.2017 12.01.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
4463/2017 Pavlína Kuklová
20.12.2017 05.01.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
4428/2017 Pavlína Kuklová
20.12.2017 05.01.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
4432/2017 Pavlína Kuklová
18.12.2017 03.01.2018 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
4399/2017 Pavlína Kuklová
15.11.2017 01.12.2017 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1-2017 Pavlína Kuklová
>