Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Stavební úřad

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.04.2016 06.05.2016 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Rekonstrukce haly a technologie posklizňové linky
517/2016 Martina Škorpíková
16.03.2016 01.04.2016 Veřejná vyhláška - Usnesení - Zastavení řízení - Protipovodňová opatření Svojanov
2470/2015 Martina Škorpíková
11.03.2016 28.03.2016 Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Bystré, Školní škody nemovitostí
3276 Martina Škorpíková
10.03.2016 28.03.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení Zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - Rekonstrukce haly a technologie posklizňové linky
517/2016 Martina Škorpíková
26.02.2016 14.03.2016 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy zemědělské stavby - sklad zrnin
445-6 Martina Škorpíková
15.02.2016 24.02.2016 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy zemědělské stavby - sklad zrnin
445-2 Martina Škorpíková
15.02.2016 24.02.2016 Sdělení žadateli o přijetí návrhu - Stavební úpravy zemědělské stavby - sklad zrnin
445-3 Martina Škorpíková
17.12.2015 04.01.2016 Veřejná vyhláška - Protipovodňová opatření Svojanov
2470 Martina Škorpíková
15.12.2015 04.01.2016 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba garáže pro dva automobily do 3,5 t v Bystrém
3049-7 Martina Škorpíková
02.12.2015 10.12.2015 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
3049-2 Dita Korábová, DiS.
04.11.2015 08.12.2015 Oznámení - protipovodňová opatření Svojanov
2470/2015 Dita Korábová, DiS.
16.09.2015 02.10.2015 Oznámení o zahájení územního řízení - Protipovodňová opatření Svojanov
2470-2 Dita Korábová, DiS.

Prodeje, pronájmy, směny

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.09.2018 16.10.2018 Záměr dispozice s majetkem Města Bystré
Martina Škorpíková
20.09.2018 16.10.2018 Záměr dispozice s majetkem Města Bystré
Martina Škorpíková
25.05.2018 25.06.2018 Veřejná nabídka pozemků
Martina Škorpíková
16.04.2018 02.06.2018 Záměr dispozice s majetkem - prodej p.p. č. 3302/6
22/2017 Martina Škorpíková
16.04.2018 02.06.2018 Záměr dispozice s majetkem - prodej p.p. č. 3302/9 a p.p.č. 938/3
22/2017 Martina Škorpíková
07.02.2018 09.04.2018 Nabídka pozemků k pronájmu
703/2018 Martina Škorpíková
04.01.2018 10.03.2018 Záměr dispozice s majetkem - prodej p.p.č. 3302/9 a p.p.č. 938/3
22/2017 Martina Škorpíková
04.01.2018 10.03.2018 Záměr dispozice s majetkem - prodej p.p.č. 3302/6
22/2017 Martina Škorpíková
20.12.2017 09.01.2018 Záměr dispozice s majetkem - pronájem nebytových prostor
86/2017 Martina Škorpíková
05.12.2017 03.01.2018 Záměr dispozice s majetkem - pronájem nebytových prostor čp. 60
83/2017 Martina Škorpíková
01.11.2017 01.01.2018 Nabídky pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
3765/2017 Martina Škorpíková
31.10.2017 21.11.2017 Záměr dispozice s majetkem - nebytové prostory čp. 60
80/2017 Martina Škorpíková
22.09.2017 13.10.2017 Záměr dispozice s majetkem -prodej části p.p.č.1301/5
20/2017 Martina Škorpíková
02.08.2017 02.10.2017 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
2647/2017 Martina Škorpíková
03.05.2017 04.07.2017 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
1389/2017 Martina Škorpíková
13.04.2017 03.05.2017 Záměr dispozice s majetkem -pronájem části p.p.č. 432
67/2017 Martina Škorpíková
03.04.2017 21.04.2017 Záměr dispozice s majetkem
Bc. Slezáková Pavlína, DiS.
21.12.2016 13.01.2017 Záměr dispozice s majetkem - prodej p.p.č. 3321
16/2016 Martina Škorpíková
>