Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Finanční oddělení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.01.2017 23.11.2018 Schválený rozpočet na rok 2017
Bc. Slezáková Pavlína, DiS.
02.12.2016 20.12.2016 Návrh rozpočtu na rok 2017 - Město Bystré
2017 Ing. Martina Škorpíková
16.05.2016 14.06.2016 Závěrečný účet Města Bystré za rok 2015
2015 Ing. Martina Škorpíková
30.11.2015 16.12.2015 Návrh - rozpočet pro rok 2016
1 Dita Korábová, DiS.
15.05.2015 16.06.2015 Návrh - závěrečný účet za rok 2014
1 Dita Korábová, DiS.
02.12.2014 18.12.2014 Návrh - rozpočet pro rok 2015
1 Dita Korábová, DiS.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.06.2017 30.06.2020 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Domov Bystré o.p.s.
2231/2017 Ing. Martina Škorpíková
19.06.2017 30.06.2020 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SDH Bystré
2091/2017 Ing. Martina Škorpíková
15.06.2017 30.06.2020 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - TJ Sokol Bystré
2060/2017 Ing. Martina Škorpíková
12.07.2016 24.10.2018 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - T.J.Sokol Bystré
1827 Ing. Martina Škorpíková
27.06.2016 01.07.2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Římskokatolická farnost Bystré u Poličky
1687/2016 Ing. Martina Škorpíková
21.06.2016 01.07.2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SDH
1640 Ing. Martina Škorpíková
13.06.2016 01.07.2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Domov Bystré o.p.s.
1550 Ing. Martina Škorpíková
25.11.2015 28.05.2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SDH Bystré
1932 Dita Korábová, DiS.
21.10.2015 28.05.2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - T.J.Sokol Bystré
2116 Dita Korábová, DiS.
07.10.2015 28.05.2019 Smlouva o poskytnuntí individuální dotace - Domov Bystré o.p.s.
2755 Dita Korábová, DiS.

Stavební úřad

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.05.2021 26.05.2021 Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje
Michaela Moravcová
17.12.2020 04.01.2021 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Ing. Martina Škorpíková
05.11.2020 16.11.2020 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
Ing. Martina Škorpíková
21.01.2020 07.02.2020 Veřejná vyhláška - Usnesení - zastavení řízení
Ing. Martina Škorpíková
22.07.2019 15.08.2019 Veřejná vyhláška - prodloužení termínu k odstranění nedostatků a doplnění žádosti - Modernizace silnice II/365 Svojanov - hranice kraje
Ing. Martina Škorpíková
28.01.2019 15.02.2019 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Lokalita RD "Za školkou" Trpín
Ing. Martina Škorpíková
20.12.2018 07.01.2019 Výzva k odstranění nedostatků a doplnění žádosti
Ing. Martina Škorpíková
10.12.2018 02.01.2019 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Ing. Martina Škorpíková
15.05.2018 15.10.2018 Situační schéma rozvodu VO na náměstí
Michaela Moravcová
28.03.2018 16.04.2018 Rozhodnutí - Nedvězí vývody TS SY_0173 - rekonstrukce knn Rekonstrukce venkovního vedení nn formou nového kabelového vedení nn IE-12-2006516
4015-5 Ing. Martina Škorpíková
21.02.2018 12.03.2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Nedvězí vývody TS SY_1008 - rekonstrukce knn, Rekonstukce venkovního vedení nn formou nového kabelového vedení nn IE-12-2006517
4014/2017 Ing. Martina Škorpíková
05.02.2018 21.02.2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Rekonstrukce veřejného osvětlení dílčích částí komunikace 362 a místních komunikací
690/2018 Ing. Martina Škorpíková
01.02.2018 19.02.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení - Nedvězí vývody TS SY_0173 - rekonstrukce knn
4015/2017 Ing. Martina Škorpíková
19.12.2017 04.01.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení - Nedvězí vývody TS SY_1008 - rekonstrukce knn
4014-2 Ing. Martina Škorpíková