Město Bystré

Uzavření vjezdu na autobusové nádraží, přesun zastávky

Po dobu rekonstrukce zdravotního střediska bude uzavřen vjezd a zrušeno parkování na autobusovém nádraží, s výjimkou autobusů a vozidel stavby. Dále bude povolen vjezd dopravní obsluze, tj. bude povolen vjezd pro osoby, kteří mají za značkou bydliště a jejich návštěvy, a bude povolen vjezd vozidlům, která zajišťují lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby.

Dále byla podobu provozu ordinací na zámku zřízena dočasná autobusová zastávka na hrázi Panského rybníka. Zastávka u rybníka REBEKA bude dočasně zrušena.

Vytisknout E-mail

Okresní výstava ovoce a zeleniny

ÚZ ČZS Svitavy pořádá ve spolupráci se všemi organizacemi okresu okresní výstavu ovoce a zeleniny. 1. a 2. 10. 2022 od 9:00 - 17:00 v Koclířově.

Prosíme zahrádkáře i ostatní pěstitele o poskytnutí vzorků ovoce a zeleniny na tuto výstavu a reprezentaci města Bystré. Vzorek obsahuje 5 ks ovoce nebo zeleniny se jménem pěstitele a název odrůdy. Vzorky na tuto výstavu přijímá pan Ladislav Kyncl (Smetanova 424, tel. 603 480 135) do středy 28. září 2022 do 16 hodin. 29. září musí být vzorky odvezeny do Koclířova k instalaci výstavy.

Na výstavu vás srdečně zvou Zahrádkáři.

Vytisknout E-mail

Objednávka ovocných stromků od ZO ČZS Bystré

ZO ČZS Bystré připravuje každoroční objedávkovou akci na ovocné stromky, keře, růže a okrasné dřeviny.

Nabídkový katalog bude od 19. září 2022 k nahlédnutí v Informačním centru, u pana Ladislava Kyncla (603 480 135), paní Anny Drábkové (731 564 910), pana Jaroslava Dajče (723 064 809) a u pana Josefa Podhorného (737 978 565). U výše uvedených členů lze také sadbový materiál objednat.

Katalog naleznete také v elektronické podobě v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (katalog zahrádkáři.pdf)katalog zahrádkáři.pdf[ ]988 kB

Vytisknout E-mail

Informace k výlukovým jízním řádům od 5.9.2022

Výlukové jízdní řády platné od 5. 9. 2022 jsou zavedeny kvůli uzavírce sil. II/362 mezi Poličkou a Jedlovou. Z turnusových důvodu se také mění linky 680833 a 680835. Ze stejného důvodu bude na lince 680833 opožděná ranní vyvážka (spoj 4) pro žáky a studenty ze Sádku a Kamence u Poličky o cca 20 minut. Žáci a studenti jedoucí do Poličky by i nadále měli využívat posunutý spoj 4 na lince 680833. V případě většího počtu cestujících a následnému zpoždění u spoje 3 na lince 840101, může dojít k ujetí autobusů ve směru Litomyšl a Svitavy. Touto cestou prosím o informování cestujících v dotčených obcích. V příloze naleznete také informační leták dopravce ZDAR.

 U výlukových jízdních řádů jsme se snažili o zachování maximálního množství návaznosti. Vzhledem k jízdě autobusů po objízdných trasách nejsme schopni tyto návaznosti garantovat.

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (lV_0680833.pdf)lV_0680833.pdf[ ]16 kB
Stáhnout tento soubor (lV_0680834.pdf)lV_0680834.pdf[ ]24 kB
Stáhnout tento soubor (lV_0680835.pdf)lV_0680835.pdf[ ]18 kB
Stáhnout tento soubor (lV_0680840.pdf)lV_0680840.pdf[ ]24 kB
Stáhnout tento soubor (Změna - Sádek.pdf)Změna - Sádek.pdf[ ]174 kB

Vytisknout E-mail

Video o Bystrém

bn logo
rozhlas

SMS Info

ZN logo