Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Veřejné vyhlášky a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obené povahy
5293/2022 Kuklová Pavlína

Finanční oddělení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.05.2023 - Závěrečný účet Města Bystré za rok 2022
2022 Kuklová Pavlína
26.05.2023 15.06.2023 Závěrečný účet za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 - Svazek obcí AZASS
2022 Kuklová Pavlína
23.05.2023 16.06.2023 Pozvánka na valnou hromadu KSM, závěrečný účet za rok 2022, zpráva KSM za rok 2022
Ing. Martina Škorpíková
23.05.2023 16.06.2023 Pozvánka na VH Mikroregionu Poličsko, závěrečný účet za rok 2022, zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření
Ing. Martina Škorpíková
05.01.2023 30.06.2023 Rozpočtové opatření č. 5/2022
6/2023 Kuklová Pavlína
20.12.2022 30.06.2024 Rozpočet na rok 2023
2023 Kuklová Pavlína
16.12.2022 30.06.2023 Rozpočtové opatření č. 4/2022
4/2022 Kuklová Pavlína
16.12.2022 - Střednědobý výhled rozpočtu města Bystré 2023 - 2026
4/2022 Kuklová Pavlína
02.12.2022 - Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu - Svazek obcí Azass
2023 Kuklová Pavlína
29.11.2022 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2025 Mateřská škola Kvítek Bystré
2024 Kuklová Pavlína
29.11.2022 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2025 Základní umělecká škola Bystré
2024 Kuklová Pavlína
29.11.2022 30.06.2024 Návrh rozpočtu roku 2023 - Město Bystré
2023 Kuklová Pavlína
29.11.2022 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2026 Město Bystré
2023 Kuklová Pavlína
24.11.2022 30.06.2023 Rozpočtové opatření č. 3/2022
2/2022 Kuklová Pavlína
27.09.2022 30.06.2023 Rozpočtové opatření č. 2/2022
24/2022 Kuklová Pavlína
17.06.2022 30.06.2023 Rozpočtové opatření č. 1/2022
22/2022 Kuklová Pavlína
30.05.2022 30.06.2023 Závěrečný účet Města Bystré za rok 2021
2021 Kuklová Pavlína
02.02.2022 - Zveřejňování informací - Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů
Kuklová Pavlína
02.02.2022 - Zveřejňování informací - Svazek obcí Mikroregion Poličsko
Kuklová Pavlína
27.12.2021 30.06.2023 Schválený rozpočet města Bystré na rok 2022
Kuklová Pavlína
30.11.2021 30.06.2023 Návrh rozpočtu na rok 2022 Město Bystré
2022 Kuklová Pavlína
30.11.2021 30.06.2023 Návrh rozpočtu na rok 2022 - Základní umělecká škola Bystré
2022 Kuklová Pavlína
29.11.2021 30.06.2023 Návrh rozpočtu na rok 2022 - Základní škola Bystré
2022 Kuklová Pavlína
29.11.2021 30.06.2023 Návrh rozpočtu na rok 2022 - Mateřská škola Kvítek Bystré
2022 Kuklová Pavlína

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.06.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Domov Bystré o.p.s.
3124/2022 Kuklová Pavlína
23.06.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - TJ Sokol Bystré
3109/2022 Kuklová Pavlína
22.06.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SDH Bystré
3085/2022 Kuklová Pavlína
22.06.2021 30.06.2024 Smlouva o poskytnutí indivuduální dotace - DOMOV Bystré o.p.s
Ing. Martina Škorpíková
16.06.2021 30.06.2024 Smlouva o poskytnutí indivuduální dotace - TJ Sokol Bystré
Ing. Martina Škorpíková