Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.05.2023 - Informace o spotřební dani - odpadní oleje
2360/2023 Kuklová Pavlína
20.02.2023 - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
1151/2023 Kuklová Pavlína
17.01.2023 - Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
2022 Kuklová Pavlína
04.01.2023 - Informace správce poplatku
2023 Kuklová Pavlína
02.01.2023 - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
2023 Kuklová Pavlína
14.12.2022 01.01.2024 Rozpis LSPP - stomatologie na rok 2023
2023 Kuklová Pavlína