Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Označení (jednací číslo): 1151/2023

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 20.02.2023

Sejmuto: -

Zveřejnil (zodpovídá): Kuklová Pavlína