Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Označení (jednací číslo): 1-2017

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
ozv-1-2017.pdf

Vyvěšeno: 15.11.2017

Sejmuto: 01.12.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková