Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Prodeje, pronájmy, směny

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.11.2015 01.01.2016 Záměr dispozice s majetkem
7 Ing. Martina Škorpíková
08.10.2015 31.10.2015 Záměr dispozice s majetkem města Bystré - pronájem p.p.č.825/14
1 Ing. Martina Škorpíková
23.09.2015 01.11.2015 Záměr dispozice s majetkem města Bystré - prodej p.p.č. 2380/3, 2380/4
1 Dita Korábová, DiS.
27.08.2015 20.09.2015 Záměr dispozice s majetkem města Bystré - pronájem p.p.č. 825/2, 825/20
1 Dita Korábová, DiS.
19.05.2015 17.06.2015 Záměr dispozice s majetkem města Bystré - pronájem p.p.č. 3090
1 Dita Korábová, DiS.

Výběrová řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.05.2022 01.06.2022 Konkurzní řízení - ředitel/ředitelka p.o. Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka
Kuklová Pavlína
25.10.2019 05.12.2019 Výběrové řízení s aukcí č. HSY/013/2019
Ing. Martina Škorpíková
26.03.2018 06.04.2018 Výběrové řízení - pracovní pozice "Pracovník/pracovnice Informačního centra"
2018 Ing. Martina Škorpíková
26.03.2018 06.04.2018 Výběrové řízení - pracovní pozice "Sekretářka"
2018 Ing. Martina Škorpíková
06.03.2018 05.04.2018 Výběrové řízení - "vedoucí Domova pro seniory v Bystrém"
2018 Ing. Martina Škorpíková
08.09.2017 22.09.2017 Výběrové řízení na pozici "Pracovník/pracovnice Informačního centra Bystré
2017 Ing. Martina Škorpíková
10.01.2017 30.04.2017 Opravy MK - překopy - uzavřená smlouva
Ing. Jiří Pruška
10.01.2017 24.03.2017 Zpevněné plochy u MŠ - uzavřená smlouva
Ing. Jiří Pruška
02.12.2016 20.12.2016 Plochy u MŠ
Ing. Jiří Pruška
18.10.2016 16.11.2016 Oznámení o výběrovém řízení č. HSY/164/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách
164/2016 Ing. Martina Škorpíková
18.05.2016 07.06.2016 Výzva o veřejnou zakázku malého rozsahu - Dům s pečovatelskou službou opláštění balkónů
1 Dita Korábová, DiS.
06.04.2016 14.04.2016 Veřejná zakázka - Osvětlení divadla
315-1/2016 Dita Korábová, DiS.
14.03.2016 21.03.2016 Veřejná zakázka - fara
1 Dita Korábová, DiS.
29.02.2016 09.03.2016 Rekonstrukce venkovského domu č.p. 137 - Brtounova chalupa - komín
137-1 Ing. Martina Škorpíková
29.02.2016 09.03.2016 Rekonstrukce venkovského domu č.p. 137 - Brtounova chalupa - střecha
137-2 Ing. Martina Škorpíková
29.02.2016 09.03.2016 Rekonstrukce venkovského domu č.p. 137 – Brtounova chalupa - okapy, oplocení
137-3 Ing. Martina Škorpíková
22.12.2015 29.12.2015 Výzva k podání nabídky - Rozšíření veřejného rozhlasu
22 Ing. Martina Škorpíková
12.11.2015 19.11.2015 Výzva k podání nabídky - Rozšíření veřejného rozhlasu
1 Ing. Martina Škorpíková
19.10.2015 03.11.2015 Výzva k podání nabídek - SERVER pro město Bystré
1 Dita Korábová, DiS.

Vyhlášky a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.08.2022 16.09.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
4142/2022 Kuklová Pavlína
22.08.2022 09.09.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
4014/2022 Kuklová Pavlína
25.07.2022 12.08.2022 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
3513/2022 Kuklová Pavlína
25.05.2022 13.06.2022 Veřejná vyhláška - Usnesení - Zastavení řízení - Stanovení ochranných pásem I. a II. stupně
2613/2022 Kuklová Pavlína
20.05.2022 12.06.2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení - Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje
2534/2022 Kuklová Pavlína
25.04.2022 28.05.2022 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022
2090/2022 Kuklová Pavlína