Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.08.2023 06.09.2023 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/3626 Olešnice - Trpín
4182/2023 Kuklová Pavlína
15.08.2023 01.09.2023 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
4151/2023 Kuklová Pavlína
10.05.2023 29.05.2023 Veřejná vyhláška - Schválení kanalizačního řádu městské kanalizace Bystré
2741/2023 Kuklová Pavlína
24.04.2023 26.05.2023 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023
2386/2023 Kuklová Pavlína
12.04.2023 15.05.2023 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023
2164/2023 Kuklová Pavlína
04.04.2023 21.04.2023 Veřejná vyhláška - Kanalizační řád městské kanalizace Bystré
2064/2023 Kuklová Pavlína
22.03.2023 24.04.2023 Veřejná vyhláška - Zahájení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Bystré
1800/2023 Kuklová Pavlína
30.01.2023 15.02.2023 Nařízení Státní veterinární správy
706/2023 Kuklová Pavlína
19.12.2022 15.02.2023 Nařízení státní veterinární správy - mimořadné veterinární opatření
Peterková Petra
29.11.2022 16.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
5601/2022 Kuklová Pavlína
14.10.2022 02.11.2022 Opatření obecné povahy při nedostatku vody - zrušení
Ing. Martina Škorpíková
13.10.2022 01.04.2023 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
4958/2022 Ing. Martina Škorpíková
29.08.2022 16.09.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
4142/2022 Kuklová Pavlína
22.08.2022 09.09.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
4014/2022 Kuklová Pavlína
25.07.2022 12.08.2022 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
3513/2022 Kuklová Pavlína
25.05.2022 13.06.2022 Veřejná vyhláška - Usnesení - Zastavení řízení - Stanovení ochranných pásem I. a II. stupně
2613/2022 Kuklová Pavlína
20.05.2022 12.06.2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení - Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje
2534/2022 Kuklová Pavlína
25.04.2022 28.05.2022 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022
2090/2022 Kuklová Pavlína
22.04.2022 09.05.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
2086/2022 Kuklová Pavlína
07.04.2022 25.04.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje
1822/2022 Kuklová Pavlína
21.03.2022 22.09.2022 Veřejná vyhláška - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
1418/2022 Kuklová Pavlína
31.01.2022 16.02.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
546/2022 Kuklová Pavlína
07.12.2021 24.12.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ing. Martina Škorpíková
23.09.2021 11.10.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení řízení o zrušení stavby a seznámení s podklady rozhodnutí
3619/2021 Kuklová Pavlína
17.09.2021 04.10.2021 Nařízení státní veterinární správy
3497/2021 Kuklová Pavlína
14.09.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
3449/2021 Kuklová Pavlína
27.07.2021 13.08.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy; Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
24.06.2021 12.07.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
10.06.2021 30.06.2021 Obecně závazná vyhláška města Bystré č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
Ing. Martina Škorpíková
10.06.2021 30.06.2021 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 3/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Ing. Martina Škorpíková