Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.06.2021 30.06.2021 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Ing. Martina Škorpíková
10.06.2021 30.06.2021 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 2/2021, kteoru se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2015
Ing. Martina Škorpíková
21.04.2021 27.05.2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
Ing. Martina Škorpíková
06.04.2021 23.04.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
15.02.2021 19.03.2021 Oznámení - zahájení územního řízenní
Ing. Martina Škorpíková
22.01.2021 10.02.2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
07.12.2020 23.12.2020 Obecně závazná vyhláška města č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ing. Martina Škorpíková
23.11.2020 11.12.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
01.10.2020 19.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 3/2020
Ing. Martina Škorpíková
23.09.2020 02.11.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1/2020
Ing. Martina Škorpíková
23.09.2020 02.11.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 2/2020
Ing. Martina Škorpíková
06.08.2020 24.08.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
04.08.2020 31.08.2020 Nařízení státní veterinární správy
Ing. Martina Škorpíková
28.07.2020 31.12.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ing. Martina Škorpíková
18.05.2020 14.01.2022 Řád veřejného pohřebiště města Bystré
Ing. Martina Škorpíková
24.04.2020 28.05.2020 Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí
Ing. Martina Škorpíková
24.04.2020 28.05.2020 Daň z nemovitých věcí na rok 2020
Ing. Martina Škorpíková
06.04.2020 11.05.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ing. Martina Škorpíková
02.01.2020 31.12.2020 Informace k místním poplatkům
19.12.2019 31.12.2020 Obecně závazná vhláška města č.3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ing. Martina Škorpíková
19.12.2019 31.12.2020 Obecně závazná vyhláška města č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
Ing. Martina Škorpíková
19.12.2019 31.12.2020 Obecně závazná vyhláška města č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
Ing. Martina Škorpíková
19.12.2019 31.12.2020 Obecně závazná vyhláška města č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Ing. Martina Škorpíková
03.12.2019 19.12.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
03.12.2019 19.12.2019 Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Ing. Martina Škorpíková
03.10.2019 21.10.2019 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 1/2019 o nočním klidu
Ing. Martina Škorpíková
03.10.2019 21.10.2019 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bystré
Ing. Martina Škorpíková
26.09.2019 14.10.2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
03.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
Ing. Martina Škorpíková
20.06.2019 12.07.2019 Oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územní rozvoje Pardubického kraje
Ing. Martina Škorpíková