Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Výběrová řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.01.2017 24.03.2017 Zpevněné plochy u MŠ - uzavřená smlouva
Ing. Jiří Pruška
02.12.2016 20.12.2016 Plochy u MŠ
Ing. Jiří Pruška
18.10.2016 16.11.2016 Oznámení o výběrovém řízení č. HSY/164/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách
164/2016 Ing. Martina Škorpíková
18.05.2016 07.06.2016 Výzva o veřejnou zakázku malého rozsahu - Dům s pečovatelskou službou opláštění balkónů
1 Dita Korábová, DiS.
06.04.2016 14.04.2016 Veřejná zakázka - Osvětlení divadla
315-1/2016 Dita Korábová, DiS.
14.03.2016 21.03.2016 Veřejná zakázka - fara
1 Dita Korábová, DiS.
29.02.2016 09.03.2016 Rekonstrukce venkovského domu č.p. 137 - Brtounova chalupa - komín
137-1 Ing. Martina Škorpíková
29.02.2016 09.03.2016 Rekonstrukce venkovského domu č.p. 137 - Brtounova chalupa - střecha
137-2 Ing. Martina Škorpíková
29.02.2016 09.03.2016 Rekonstrukce venkovského domu č.p. 137 – Brtounova chalupa - okapy, oplocení
137-3 Ing. Martina Škorpíková
22.12.2015 29.12.2015 Výzva k podání nabídky - Rozšíření veřejného rozhlasu
22 Ing. Martina Škorpíková
12.11.2015 19.11.2015 Výzva k podání nabídky - Rozšíření veřejného rozhlasu
1 Ing. Martina Škorpíková
19.10.2015 03.11.2015 Výzva k podání nabídek - SERVER pro město Bystré
1 Dita Korábová, DiS.

Vyhlášky a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.09.2021 11.10.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení řízení o zrušení stavby a seznámení s podklady rozhodnutí
3619/2021 Kuklová Pavlína
17.09.2021 04.10.2021 Nařízení státní veterinární správy
3497/2021 Kuklová Pavlína
27.07.2021 13.08.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy; Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
24.06.2021 12.07.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
10.06.2021 30.06.2021 Obecně závazná vyhláška města Bystré č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
Ing. Martina Škorpíková
10.06.2021 30.06.2021 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 3/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Ing. Martina Škorpíková
10.06.2021 30.06.2021 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Ing. Martina Škorpíková
10.06.2021 30.06.2021 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 2/2021, kteoru se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2015
Ing. Martina Škorpíková
21.04.2021 27.05.2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
Ing. Martina Škorpíková
06.04.2021 23.04.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
15.02.2021 19.03.2021 Oznámení - zahájení územního řízenní
Ing. Martina Škorpíková
22.01.2021 10.02.2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
07.12.2020 23.12.2020 Obecně závazná vyhláška města č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ing. Martina Škorpíková
23.11.2020 11.12.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
01.10.2020 19.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 3/2020
Ing. Martina Škorpíková
23.09.2020 02.11.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1/2020
Ing. Martina Škorpíková
23.09.2020 02.11.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 2/2020
Ing. Martina Škorpíková
06.08.2020 24.08.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková