Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 2/2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 23.09.2020

Sejmuto: 02.11.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková