Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 1/2019 o nočním klidu

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 03.10.2019

Sejmuto: 21.10.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková