Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Obecně závazná vyhláška města č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 19.12.2019

Sejmuto: 31.12.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková