Poplatek za psa

- sazba poplatku:

    první pes   druhý a další pes
základní sazba v Bystrém   400,-- kč   500,-- Kč
základní sazba v Hamrech      300,-- Kč      400,-- Kč
poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu
  200,-- Kč   300,-- Kč

- splatnost poplatku: do 31. března příslušného kalendářního roku
- osvobození:
a) osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/p
b) osoby starší 70-ti let
c) držitelé loveckých psů, kteří jsou členy Mysliveckého sdružení v Bystrém
d) osoby, které jsou členem canisterapeutického svazu a tuto činnost provádějí

Vytisknout E-mail