Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.05.2016 18.05.2016 Kraj Smetany a Martinů - Pozvánka na valnou hromadu, závěrečný účet a Zpráva o výsledků přezkoumání hospodaření
2015 Ing. Martina Škorpíková
02.05.2016 18.05.2016 Mikroregion Poličsko - Pozvánka na valnou hromadu, závěrečný účet a Zpráva o výsledků přezkoumání hospodaření
2015 Ing. Martina Škorpíková
15.04.2016 07.05.2016 Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřská škola Rohozná
180/2016 Ing. Martina Škorpíková
16.03.2016 23.03.2016 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města
10 Ing. Martina Škorpíková
07.03.2016 14.09.2016 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
702/2016 Ing. Martina Škorpíková
10.02.2016 17.02.2016 Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva města
9 Ing. Martina Škorpíková
05.02.2016 29.02.2016 Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělání pro školní rok 2016 - 2017
2016-2017 Ing. Martina Škorpíková
26.01.2016 15.02.2016 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
2016 Ing. Martina Škorpíková
11.01.2016 04.02.2016 Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ
1 Ing. Martina Škorpíková
08.01.2016 02.01.2017 Rozpis LSPP - stomatologie na rok 2016
2016 Ing. Martina Škorpíková
21.12.2015 17.05.2016 Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí - ZDARMA
3556 Ing. Martina Škorpíková
18.12.2015 17.04.2016 Informace o vyhlášení 1. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
1 Ing. Martina Škorpíková
14.12.2015 01.01.2016 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - Odstranění a okleštění stromoví
3454 Ing. Martina Škorpíková
10.12.2015 17.12.2015 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města
8 Ing. Martina Škorpíková
03.12.2015 07.03.2016 Výzva - Nedostatečně určitě identifikováni vlastníci
3367 Ing. Martina Škorpíková
23.11.2015 07.03.2016 Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016
3232 Ing. Martina Škorpíková
20.11.2015 10.12.2015 Rozpočet Svazku obcí AZASS na rok 2016 návrh
2016 Ing. Martina Škorpíková
18.11.2015 07.03.2016 Platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
3187/2015 Ing. Martina Škorpíková
16.11.2015 03.12.2015 Pozvánka na valnou hromadu Kraje Smetany a Martinů
1
16.11.2015 03.12.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 - Kraj Smetany a Martinů
1
16.11.2015 03.12.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 - Mikroregion Poličsko
2016 Ing. Martina Škorpíková
10.11.2015 19.11.2015 Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitestva města
7 Ing. Martina Škorpíková
21.10.2015 19.11.2015 Usnesení o dražební pohledávce
1
08.10.2015 27.11.2015 Usnesení-Dražební vyhláška-Haizl Zdeněk
2816 Ing. Martina Škorpíková
08.10.2015 27.11.2015 Usnesení-Dražební vyhláška-Haizl Zdeněk
2817 Ing. Martina Škorpíková
16.09.2015 23.09.2015 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města Bystré
1
10.09.2015 14.09.2015 Rozhodnutí - uzavírka silnice II/364 Bystré - Svojanov
2584
10.09.2015 14.09.2015 Rozhodnutí - cyklistický závod Bystré - Hamry tour
2583
27.08.2015 21.12.2015 Seznam nemovitostí s nedostatečně indentifikovaným vlastníkem
1
17.08.2015 19.08.2015 Hasičský záchranný sbor - nebezpečí požárů
1