Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.04.2020 01.07.2020 Splatnost místních poplatků
Ing. Martina Škorpíková
02.04.2020 01.07.2021 Splatnost mísních poplatků
Ing. Martina Škorpíková
18.03.2020 31.05.2021 Opatření hejtmana v době nouzového stavu
Ing. Martina Škorpíková
16.03.2020 19.03.2020 Zrušení jednání Zastupitelstva města Bystré
Ing. Martina Škorpíková
11.03.2020 30.06.2021 Omezení v autobusové dopravě
Ing. Martina Škorpíková
10.03.2020 19.03.2020 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bystré
Ing. Martina Škorpíková
02.03.2020 21.08.2020 Pozemky s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Ing. Martina Škorpíková
17.02.2020 29.01.2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Ing. Martina Škorpíková
16.01.2020 30.10.2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Ing. Martina Škorpíková
05.11.2019 14.11.2019 Pozvánka na zasedání ZM č. 9 ze dne 13.11.2019
Ing. Martina Škorpíková
10.09.2019 19.09.2019 Pozvánka na zasedání ZM č. 8 ze dne 18.9.2019
Ing. Martina Škorpíková
26.08.2019 02.09.2019 Oznámení o pořádání veřejné hudební produkce
Ing. Martina Škorpíková
16.08.2019 06.09.2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
16.08.2019 15.12.2019 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Ing. Martina Škorpíková
04.06.2019 13.06.2019 Pozvánka na zasedání ZM č. 7 ze dne 12.6.2019
Ing. Martina Škorpíková
27.05.2019 01.07.2019 Výsledky voleb do evropského parlamentu Bystré 2019
27.05.2019 12.06.2019 Pozvánka na valnou hromadu KSM, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, Závěrečný účet za rok 2018 svazku KSM
Ing. Martina Škorpíková
27.05.2019 12.06.2019 Pozvánka na schůzi valného shromážění Mikroregionu Poličsko, Závěrečný účet za rok 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Ing. Martina Škorpíková
29.04.2019 27.05.2019 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 ve městě Bystré
Ing. Martina Škorpíková
25.04.2019 28.05.2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
Ing. Martina Škorpíková
23.04.2019 27.05.2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Ing. Martina Škorpíková
12.04.2019 31.12.2020 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Ing. Martina Škorpíková
04.04.2019 31.12.2019 Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
Ing. Martina Škorpíková
01.04.2019 27.05.2019 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
Ing. Martina Škorpíková
19.03.2019 04.04.2019 Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ
Ing. Martina Škorpíková
18.03.2019 27.05.2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
Ing. Martina Škorpíková
18.03.2019 18.03.2022 Oznámení o nálezu věci
Ing. Martina Škorpíková
12.03.2019 21.03.2019 Pozvánka na zasedání ZM č. 6 dne 20.3.2019
Ing. Martina Škorpíková
12.02.2019 21.02.2019 Pozvánka na zasedání ZM č. 5 dne 20.2.2019
Ing. Martina Škorpíková
05.02.2019 17.02.2019 Oznámení o pořádání veřejné hudební produkce
Ing. Martina Škorpíková