Město Bystré

Informace o využití budovy zámku a nabídce pomoci v rámci humanitární krizi

Budova zámku byla určena Pardubickým krajem pro ubytování ukrajinských uprchlíků. K 8. 3. bylo zařízení v přípravě (nastěhovány postele, postupné vybavování nábytkem). Koordinátorem pomoci byl Pardubickým krajem určen Ing. Miloslav Sejkora. Předpokládá se využití zámku od 14. 3., vše je řešeno ve spolupráci s městem, případné požadavky na pomoc dobrovolníků či materiální výpomoc budou předávány přes komunikační kanály města. Provoz bude v režii Pardubického kraje, respektive Centra sociálních služeb Bystré. Případnou nabídku pomoci zasílejte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vytisknout E-mail

Humanitární sbírka pro Ukrajinu

Město Bystré ve spolupráci s SDH Bystré a Pardubickým krajem připravilo sbírku materiální humanitární pomoci. V pátek 4. 3. a v sobotu 5. 3. sbírali členové SDH   v hasičárně trvanlivé potraviny a konzervy, volně prodejná léčiva, obvazový a fixační materiál, hygienické potřeby, spací pytle a sportovní potřeby pro nouzové přenocování, teplé zimní oblečení a přikrývky. Shromážděná pomoc byla odvezena do centrálního skladu v České Třebové a následně na překladiště zřízené na hranicích s Ukrajinou. Do České Třebové putovalo deset palet pomoci, menší část, zejména přikrývky a oblečení, byla ponechána pro potřeby případného ubytování uprchlíků na bysterském zámku. Poděkování patří všem dárcům, členům SDH, kteří sbírku organizačně zajišťovali, a také panu Vlastimilu Zbytovskému, který zapůjčil nákladní automobil pro dopravu pomoci do České Třebové.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (20220305_150309.jpg)20220305_150309.jpg[ ]2846 kB
Stáhnout tento soubor (20220305_150316.jpg)20220305_150316.jpg[ ]3217 kB
Stáhnout tento soubor (20220305_152752.jpg)20220305_152752.jpg[ ]3181 kB
Stáhnout tento soubor (DSC_2286.JPG)DSC_2286.JPG[ ]6747 kB
Stáhnout tento soubor (IMG-20220306-WA0006.jpg)IMG-20220306-WA0006.jpg[ ]422 kB
Stáhnout tento soubor (IMG-20220306-WA0007.jpg)IMG-20220306-WA0007.jpg[ ]515 kB
Stáhnout tento soubor (IMG-20220306-WA0008.jpg)IMG-20220306-WA0008.jpg[ ]403 kB

Vytisknout E-mail

POPLATKY ZA PSY A ZA SVOZ ODPADU PRO ROK 2022

Od 1. 3. - 30. 4. 2022 můžete hradit poplatky za svoz odpadu a za psy. 
Poplatek za FO za svoz odpadu činí 700 Kč, stejně tak poplatek za rekreační objekt. Poplatek za OSVČ činí 1 600 Kč.
Poplatek za psa činí 500 Kč, za druhého a každého dalšího 750 Kč. Snížená sazba pro osoby starší 65 let je 200 Kč.
 
Poplatky můžete uhradit v hotovosti na pokladně města, prostřednictvím platebního terminálu nebo převodem na BÚ města č. 1283412359/0800 (VS sdělíme každému poplatníkovi zvlášť na tel. č. 468 008 161 nebo na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Vytisknout E-mail

Informace z jednání s hejtmanem Pardubického kraje

V pátek 25. 2. se uskutečnilo jednání starosty města Bystré s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. Jednání se zúčastnil také pan místostarosta Ladislav Báča. V návaznosti na události posledních dní, ke kterým dochází na území Ukrajiny, kdy lze očekávat zvýšený pohyb ukrajinského obyvatelstva, kteří budou prchat před válečným konfliktem, vytipovává Pardubický kraj ve spolupráci se samosprávami vhodné objekty, které by mohly sloužit pro případné nouzové ubytování ukrajinských uprchlíků. Mezi vytipované objekty byl zařazen i bysterský zámek či budova bývalého dětského domova v Poličce.

Je třeba zdůraznit, že pokud bude třeba budovu zámku využít, jedná se pouze o dočasné umístění uprchlíků, zatím však není vůbec jasné, zda to bude nutné. Nicméně je nutné se na možnou situaci připravit.

Z jednání s hejtmanem Netolickým vyplynulo, že zámek nadále zůstane v majetku kraje, pouze bude nabídnut k dočasnému využití, kraj také bude ve spolupráci s Policií ČR garantovat zajištění bezpečnosti jak uprchlíků, tak občanů Bystrého. Předpokládá se využití pro ubytování rodin s dětmi, případně seniorů, protože podle posledních zpráv území Ukrajiny nemohou opustit muži mezi 18 až 60 lety, kteří podléhají branné povinnosti. Pan hejtman přislíbil, že město Bystré bude o všech krocích informováno a bude mít možnost vznášet své požadavky. Závěrem je třeba znovu zdůraznit, že vše závisí na dalším vývoji situace, jasněji by mělo být na začátku příštího týdne.     

Vytisknout E-mail

Ať žijí husité!

Kulturní komise města Bystré vás zve na novou hru bysterského ochotnického souboru Ať žijí husité!

Premiéra se uskuteční v sobotu 12. února od 19 hodin v divadelním sále Sokolovny. Předprodej vstupenek od 7. února v Informačním centru.

Repríza proběhne v neděli 20. února od 16 hodin. Předprodej vstupenek od 14. února v IC.

Vstup do divadla je možný pouze za dodržení platných ustanovení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 29. 12. 2021.

Plakat husiti original 3

Vytisknout E-mail

Omezení autobusových spojů - ARRIVA autobusy

Od pondělí 31.1.2022 může dojít z důvodu zvýšené nemocnosti řidičů k výpadu některých spojů zajišťovaných dopravcem ARRIVA autobusy.

Aktuální seznam nezajištěných spojů bude k dispozici na stránkách Pardubického kraje (https://www.pardubickykraj.cz/article.aspx?managePreview=ok&thema=3472&category=&language=1&item=111177) nebo na stránkách dispečinku Iredo (www.oredo.cz).

Vytisknout E-mail

Po roční pauze Tři králové putovali a vykoledovali rekord

Nad letošní tříkrálovou sbírkou se dlouho vznášel otazník: Budou moci koledníci vyjít do ulic, nebo se sbírka opět odehraje bez jejich účasti a pokladničky budou pouze v obchodech? Rozhodující bylo čtvrteční testování v základní škole, to dopadlo dobře, a tak nic nebránilo tomu, aby skupinky Tří králů mohli obejít Bystré stejně, jako jsme byli zvyklí v minulých letech. Zároveň ale měli dárci možnost přispět na čtyřech veřejných místech.

V mrazivou sobotu 8. ledna se do bysterských ulic vypravilo 32 koledníků rozdělených do devíti skupin.

Tříkrálovou sbírku organizuje Oblastní charita v Poličce, která poskytuje sociální služby v širokém regionu Poličska, spolu s městem Bystré, Římskokatolickou farností Bystré a Základní školou Bystré.

O 65% výnosu rozhoduje Oblastní charita Polička, která výtěžek sbírky použije pro potřeby celého regionu Poličska. V letošním roce chce charita posílit kapacitu odborného týmu Domácího hospice sv. Michaela, dále podpořit rozvoj služby Otevřené dveře a s tím související provoz Centra Duševního zdraví ve Svitavách, posílit Fond přímé pomoci pomáhající potřebným na Poličsku a vytvořit finanční rezervu na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů a jiných mimořádných událostí. Část sbírky směřuje na zahraniční projekty Charity, např. na vzdělávací projekty v Indii, o jejichž přínosu má vedení Oblastní charity Polička přímé informace.

Otevřené a spočítané pokladničky pak vydaly svědectví o tom, že obyvatelé Bystrého byli opět štědří a celková vybraná částka činí 74 357,- Kč, v roce 2021 to bylo 54 710,- Kč, v roce 2020 58 429,- Kč.

Výsledky sbírky v jednotlivých úsecích:

kasička č. vedoucí skupiny ulice částka
68 Jan Dittrich nám. Na Podkově, ulice Moravská 11 460,-
69 Vladimíra Svobodová Na Březích, Družstevní (bytové domy) 6 492,-
70 Martin Dvořák Na Kopečkách, Nerudova, Na Drahách, část ulice T. Novákové 5 572,-
71 Petr Findejs Školní, část ulice Vrchlického 10 719,-
72 Markéta Mládková Hradčany, Zlatá voda 5 770,-
178 Drahomíra Chadimová Smetanova, T. Novákové 9 158,-
179 Jáchym Chadima Sulkovská, Sokolovská, Dukelská, část ulice Družstevní, Obránců mír 8 285,-
180 Markéta Dvořáková Na Příkopech, Nad Kašpárkem, Tkalcovská, část ulice Družstevní, část ulice T. Novákové      6 650,-
181 Pavlína Mládková Pod Poštou, Vedřelova, část ulice Vrchlického, Zámecká, 3 308,-

 

Kasičky na veřejných místech

COOP Bystré – 3 123,- Kč

Řeznictví Slezák – 985,- Kč

Informační centrum – 1 143,- Kč

Farní úřad a chrám sv. Jana Křtitele – 1692,- Kč

Je třeba poděkovat všem velkým i malým koledníkům, vedoucím jednotlivých skupin, dalším organizátorům, panu faráři Matrasovi, majitelům a zaměstnancům obchodů, kde byly pokladničky umístěny, zejména ale všem, kteří přispěli a naplnili kasičky.

Mgr. Jan Neudert, starosta města

Vytisknout E-mail

Redukované jízdní řády od 17.1.2022

Pardubický kraj připravuje redukované jízdní řády.

Z důvodu předpokládaného nárůstu výskytu nemoci Covid v populaci a v souvislosti s počátkem povinného testování od 17. 1. 2022 může v následujících dnech dojít ke zvýšení počtu neodjížděných spojů ve veřejné dopravě. Bohužel výši dopadu na veřejnou dopravu nelze dopředu stanovit, proto nebude dopředu znám rozsah nezajištěné dopravy. Z tohoto důvodu přistupuje k jejímu preventivnímu omezení a to tak, že základním principem tohoto omezení v Pardubickém kraji je spuštění letního prázdninového režimu s doplněním oběhů o školní spoje (prioritou jsou ranní školní spoje) a to i za předpokladu, že tyto spoje budou odjížděny se zpožděním a nebude tedy zajištěna včasná docházka do škol. S dopravci jsou nyní připravovány jízdní řády, aby je bylo případně možné spustit „zde dne na den“.  Zavedení tohoto omezení se od 17. 1. 2022 bude vztahovat na autobusové jízdní řády zajišťované dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.

Omezení u dalších dopravců bude aplikováno dle aktuální potřebnosti, stejně tak jako doba jeho trvání. V drážní dopravě se zatím o žádných omezeních neuvažuje. Upravené jízdní řády naleznete např. na portálu IDOS nebo informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333.

Vytisknout E-mail

Video o Bystrém

bn logo
rozhlas

SMS Info

ZN logo