Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Veřejná zakázka - fara

Označení (jednací číslo): 1

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 14.03.2016

Sejmuto: 21.03.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Dita Korábová, DiS.