Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.11.2022 06.12.2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 svazku Kraj Smetany a Martinů
2023 Kuklová Pavlína
15.11.2022 06.12.2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 svazku obcí Mikroregion Poličsko
2023 Kuklová Pavlína
15.11.2022 06.12.2022 Návrh střednědobého v ýhledu rozpočtu na období 2024 - 2026 svazku obcí Mikroregion Poličsko
Kuklová Pavlína
08.11.2022 24.11.2022 Návrh rozpočtu Svazku obcí AZASS na rok 2023
2023 Kuklová Pavlína
13.01.2022 30.06.2022 Rozpočtové opatření č. 4/2021
Kuklová Pavlína
27.12.2021 30.06.2022 Rozpočtové opatření č. 3/2021
3/2021 Kuklová Pavlína
30.11.2021 03.02.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2024 Základní umělecká škola Bystré
2023-2024 Kuklová Pavlína
29.11.2021 03.02.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2025 Základní škola Bystré
2023-2025 Kuklová Pavlína
29.11.2021 03.02.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2024 Mateřská škola Kvítek Bystré
2023-2024 Kuklová Pavlína
15.11.2021 02.12.2021 Návrh rozpočtu Svazku obcí AZASS na rok 2022
2022 Kuklová Pavlína
15.11.2021 03.02.2023 Návrh střednědobého výhledu Svazku obcí AZASS na r. 2023 - 2026
Kuklová Pavlína
15.11.2021 06.12.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 svazku obcí Mikroregion Poličsko
2022 Kuklová Pavlína
15.11.2021 03.02.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2025 svazku obcí Mikroregion Poličsko
2023-2025 Kuklová Pavlína
15.11.2021 06.12.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 svazku Kraj Smetany a Martinů
2022 Kuklová Pavlína
15.11.2021 03.02.2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2025 svazku Kraj Smetany a Martinů
2023 - 2025 Kuklová Pavlína
21.09.2021 30.06.2022 Rozpočtové opatření č. 2/2021
Kuklová Pavlína
17.06.2021 30.06.2022 Rozpočtové opatření č. 1/2021
Ing. Martina Škorpíková
09.06.2021 24.06.2021 Závěrečný účet za rok 2020 svazku obcí AZASS
Ing. Martina Škorpíková
19.05.2021 30.06.2022 Závěrečný účet Města Bystré za rok 2020
Ing. Martina Škorpíková
17.05.2021 02.06.2021 Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikroregionu Poličsko
Ing. Martina Škorpíková
17.05.2021 02.06.2021 Závěrečný účet za rok 2020 svazku obcí Mikroregion Poličsko
Ing. Martina Škorpíková
17.05.2021 02.06.2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Poličsko
Ing. Martina Škorpíková
17.05.2021 02.06.2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů
Ing. Martina Škorpíková
17.05.2021 02.06.2021 Pozvánka na VH svazku obcí Kraje Smetany a Martinů
Ing. Martina Škorpíková
17.05.2021 02.06.2021 Závarečný účet za rok 2020 svazku Kraj Smetany a Martinů
Ing. Martina Škorpíková
11.03.2021 30.06.2022 Schválený rozpočet na rok 2021
Ing. Martina Škorpíková
22.02.2021 30.06.2022 Návrh rozpočtu roku 2021 - Město Bystré
2021 Ing. Martina Škorpíková
13.01.2021 30.07.2021 Rozpočtové opatření č. 6/2020
Ing. Martina Škorpíková
17.12.2020 30.06.2021 Rozpočtové provizorium Města Bystré na rok 2021
Ing. Martina Škorpíková
16.12.2020 14.01.2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Kvítek na rok 2022 a 2023
Ing. Martina Škorpíková