Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Závěrečný účet za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 - Svazek obcí AZASS

Označení (jednací číslo): 2022

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 26.05.2023

Sejmuto: 15.06.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Kuklová Pavlína