Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případně druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023)

Označení (jednací číslo): 2023

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
skm-c3350i22111405550.pdf

Vyvěšeno: 14.11.2022

Sejmuto: 30.01.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Kuklová Pavlína