Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Svazek obcí AZASS - Závěrečný účet za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Označení (jednací číslo): 2021

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 17.05.2022

Sejmuto: 31.05.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Kuklová Pavlína