Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 - Mikroregion Poličsko

Označení (jednací číslo): 2021

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 23.05.2022

Sejmuto: 08.06.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Kuklová Pavlína