Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 31.07.2020

Sejmuto: 05.10.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková