Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 - Mikroregion

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 22.05.2020

Sejmuto: 10.06.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková