Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Výzva k podání nabídky - Rozšíření veřejného rozhlasu

Označení (jednací číslo): 1

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 12.11.2015

Sejmuto: 19.11.2015

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková