Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Pozvánka na zasedání ZM č. 7 ze dne 12.6.2019

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 04.06.2019

Sejmuto: 13.06.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková