Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Pozvánka na valnou hromadu KSM, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, Závěrečný účet za rok 2018 svazku KSM

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 27.05.2019

Sejmuto: 12.06.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková