Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Výběrové řízení - "vedoucí Domova pro seniory v Bystrém"

Označení (jednací číslo): 2018

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 06.03.2018

Sejmuto: 05.04.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková