Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případně druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)

Označení (jednací číslo): 2018

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
zapisovatel.pdf

Vyvěšeno: 01.12.2017

Sejmuto: 28.01.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková