Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Označení (jednací číslo): 2017

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
jmenovani-zapisovatele.pdf

Vyvěšeno: 08.09.2017

Sejmuto: 23.10.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková