• Titulní stránka
  • Občan a úřad
  • Úřední deska
  • Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Kotlíkové dotace

Označení (jednací číslo): 1

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
Kotlíkové dotace.PDF

Vyvěšeno: 17.08.2015

Sejmuto: 31.08.2015

Zveřejnil (zodpovídá): Dita Korábová, DiS.