Tři králové Bystré neobešli, pokladničky se přesto naplnily

Tradiční Tříkrálová sbírka měla v roce 2021 nezvyklou podobu. Situace neumožnila, aby do ulic vyrazily skupinky koledníků. Oblastní charita Polička zvolila možnosti přispět následujícím způsobem: osobním darováním do pokladničky na vybraných veřejných místech, kdy si dárci mohli odnést malý balíček s požehnanou křídou, cukříkem a kalendáříkem. zasláním daru na účet Tříkrálové sbírky nebo pomocí dárcovské sms zprávy. Organizátoři napjatě očekávali, jak se tento způsob konání sbírky osvědčí. Již v průběhu sbírky se ale ukazovalo, že lidé nezapomněli. Spočítané pokladničky pak toto očekávání potvrdily.

V Bystrém mohli dárci přispívat na čtyřech místech:

COOP Bystré - 11 389,- Kč

Řeznictví Slezák - 4 833,- Kč

Informační centrum - 4 352,- Kč

Farní úřad a chrám sv. Jana Křtitele - 34 136,- Kč

Celkem se v Bystrém vybralo 54 710,- Kč, v roce 2020 to bylo 58 429,- Kč. Když uvážíme, že někteří dárci raději volili jiný způsob příspěvku, jedná se o zanedbatelný rozdíl. Přesto doufám, že příští rok se do bysterských ulic opět vypraví koledníci, protože jejich nadšení a radost z koledování a pomoci druhým je to, co Tříkrálovou sbírku odlišuje od jiných, jistě také potřebných charitativních akcí a sbírek.

V poličském regionu bylo příspěvkem do Tříkrálové sbírky podpořeno posílení kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšíření území pro poskytování služeb Domácího hospice sv. Michaela a částečně pokrýt provozní náklady ošetřovatelské služby a domácí hospicové péče. V současné době poskytuje charita domácí hospicovou péči v těchto obcích: Borová, Březiny, Bystré, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lubná, Lezník, Oldříš, Polička, Pomezí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Rohozná, Sádek, Sebranice, Stašov, Střítež, Široký Důl, Telecí. Rozšířit působnost služby by charita chtěla pro obce: Banín, Bělá nad Svitavou, Hartmanice, Chrastavec, Lavičné, Modřec, Nedvězí, Svojanov, Trpín, Vítějeves.

Děkuji všem dárcům, panu faráři Matrasovi, majitelům a zaměstnancům obchodů, kde byly pokladničky umístěny.

Mgr. Jan Neudert, starosta města

Vytisknout E-mail

Online den otevřených dveří

Masarykova střední škola Letovice vás zve na online den otevřených dveří, který se bude konat 11. února 2021 a na individuální prohlídky školy, které proběhnou v sobotu 13. února 2021.

5 003

7 1 1 003

Vytisknout E-mail

Kominík

Od dnešního dne do pátku 29. ledna se bude po Bystrém pohybovat kominík. V případě zájmu o jeho služby ho kontaktujte na tel. čísle 732 507 951.

Vytisknout E-mail