Poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

- sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 10,- Kč, poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí

Vytisknout