Spolek pro obnovu venkova

nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.

http://www.spov.org/aktuality/default.aspx

Vytisknout