Průběh očkování v Pardubickém kraji

Ve středu 13.1.2021 proběhla v pořadí druhá telekonference s vedením Pardubického kraje, které se zúčastnili také zástupci Poličky. Jediným tématem byl další postup v očkování občanů v našem kraji. V tuto chvíli probíhá a dokončuje se očkování zdravotníků v nemocnicích. Očkování obyvatel z nejvíce rizikové skupiny 80+ a vybraných skupin zaměstnanců zdravotních a sociálních služeb by mělo v další fázi probíhat v tzv. očkovacích centrech. Tato centra umístěná ve vhodných prostorech (většinou v budovách ve vlastnictví kraje nebo města) by byla pro pokrytí celého kraje od 1. února zřízena pouze ve městech Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy a Litomyšl, tedy tam, kde jsou díky tamním nemocnicím zajištěny nezbytné personální a materiální kapacity.  Zároveň by po celém kraji docházelo k očkování klientů domovů pro seniory a obdobných zařízení přímo v těchto zařízeních mobilním týmem a tamním personálem.

V případě dostatečného počtu vakcín a zájemců se předběžně počítá se zřízením dalších očkovacích center v obcích s rozšířenou působností, tedy i Poličky, a to od 1. března. Zde by probíhalo očkování obyvatel 65+ a dalších vybraných skupin obyvatel podle klíče stanoveného Ministerstvem zdravotnictví. Polička v těchto dnech spolupracuje s krajským úřadem na vytipování vhodného místa, zajištění vybavení, administrativních pracovníků a celkové logistice celého projektu pro případ, že by byla tato očkovací centra podle představeného plánu v kraji zřízena.

Vše je závislé zejména na dostupnosti vakcín a fungování rezervačního systému, který by měl být představen v pátek 15. ledna (jeho nastavení a podobu neznáme). Zatím je potvrzeno to, že spolu se zprovozněním registračního systému na internetu stát i kraj počítá se zřízením informační telefonní linky pro pomoc zájemcům o registraci, a to zejména z řad nejstarších občanů – čísla telefonních linek a další podrobnější informace budeme okamžitě zveřejňovat na našem webu. Aktuální číslo bezplatné telefonní linky zřízené ministerstvem – 1221.

Vytisknout E-mail