Český varhanní festival

Město Bystré a Římskokatolická farnost Bystré pořádá v rámci 14. ročníku Českého varhanního festivalu 6. září 2020 v 17 hodin v chrámu sv. Jana Křtitele koncert, na kterém vystoupí Gabriela Eibenová – soprán a Adam Viktora – varhany. Vstupné 50 Kč, děti do 15 let zdarma.

Český varhanní festival založil v roce 2007 varhaník a dirigent Adam Viktora. Za dobu své existence festival uspořádal více než 100 varhanních koncertů a také exkurzí u významných historických nástrojů pro tisíce nadšených posluchačů a obdivovatelů varhan v celé České republice. Cílem Českého varhanního festivalu je pořádání koncertů v nejrůznějších městech a obcích České republiky, bez ohledu na jejich velikost, význam a region. Představuje v celostátním měřítku nejen varhany velké a slavné, ale i takové, o nichž se sice dozvídáme z odborné literatury, ale jejichž zvukové kvality zůstávají koncertnímu publiku utajeny. Interprety jsou vždy vynikající profesionální varhaníci z Čech i ze zahraničí, kteří připravují jedinečné koncertní programy pro jednotlivé nástroje.

Záštitu nad bysterským koncertem převzal 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Město Bystré se tímto koncertem zapojilo také do Dnů evropského dědictví, které pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska s cílem propagovat památky a kulturní dědictví České republiky.

Bystre

Vytisknout