Mobilní aplikace usnadní informování občanů

Moderní doba přináší nové možnosti informování občanů. Pryč jsou časy obecního policajta, který obcházel město a za pomoci bubnu informoval jeho obyvatele. Tyto časy dnes připomíná už jen ten buben v kanceláři starosty. Dnes hrají stále větší roli moderní technologie, internet a mobilní aplikace. Jak dnes může občan získat informace? Zůstaňme u těch klasických: Bysterské noviny, úřední deska, výlepové plakátovací plochy a hlášení městského rozhlasu. Mají nezastupitelnou úlohu při informování občanů, ale také svoje limity. Hlášení rozhlasu slyší jenom ten, kdo je právě v Bystrém, Bysterské noviny mají svůj rozsah a výrobní lhůty, plakátu si nemusíme všimnout. Úřední deska má svoji fyzickou i elektronickou podobu, ale množství povinně zveřejňovaných dokumentů (nejen městských, ale i krajských a dalších úřadů) někdy vede k nepřehlednosti. Dalším zdrojem informací mohou být webové stránky města. Zde občan najde řadu potřebných a důležitých sdělení, oznámení o kulturních a sportovních akcích, formuláře a dokumenty, fotografie z akcí. Je zde elektronická úřední deska, územní plán, městské vyhlášky. Zde však většinou hledáme informace cíleně ve chvíli, kdy je potřebujeme. Na stránku www.bystre.cz však zcela jistě nemíříme každý den.

Již řadu let využívá město Bystré pro informování občanů SMS zprávy. Většinou jsou rozesílány pozvánky na akce. Rozsah zpráv je však omezen počtem znaků, jejich rozesílání je pak zatíženo platbami mobilním operátorům.

Město Bystré má také svůj facebookový profil Turistické informační centrum a město Bystré. Naším cílem je umísťovat zde aktuální informace, upozornění na důležité dokumenty, oznámení o konání akcí. Najdete zde také fotografie z různých akcí. Výhody informování prostřednictvím sociálních sítí jsou zřejmé, ale ne všichni občané jsou na nich z různých důvodů aktivní.

Proto nyní přicházíme se dvěma novými způsoby informování občanů. Pomocí systému, kterým jsme doposud rozesílali SMS zprávy, jsme schopni rozesílat občanům e-maily a zprávy do aplikace mobilního telefonu. Výhody jsou zřejmé: rozsáhlejší a podrobnější informace včetně příloh se dostanou nejkratší cestou k adresátovi, ten si je může uložit, vracet se k nim, dál je sdílet. Můžeme takto například posílat všechna hlášení městského rozhlasu. Nejvíce informací bude zasíláno prostřednictvím aplikace mobilního telefonu, e-mail bude využíván jako doplňková služba. SMS zprávy pak budou sloužit k rychlému upozornění, například při změně termínu nebo zrušení akce.

Jak se můžete do systému zapojit? Pokud už využíváte službu zasílání SMS, stačí, když si do svého mobilního telefonu stáhnete aplikaci InfoKanál od společnosti Konzulta Brno. Dostávat budete pozvánky na akce, hlášení městského rozhlasu a další informace z městského úřadu. Pokud jste dosud službu zasílání SMS zpráv nevyužívali, musíte si zaregistrovat číslo vašeho mobilního telefonu, a to buď přímo na informačním centru, nebo vyplňte formulář, který najdete na webových stránkách města a ten předejte do informačního centra. Stejně postupujte, pokud budete chtít využít službu zasílání informačního emailu. O vyplnění formuláře však prosíme i stávající uživatele, abychom mohli aktualizovat databázi kontaktů. Umožní nám to adresněji posílat zprávy, například podle ulic v případě vypnutí dodávek vody atd.    

Vytisknout E-mail