Ustavující zastupitelstvo města Bystré

Na jednání zastupitelstva města Bystré dne 19. 10. 2022 bylo zvoleno vedení města v tomto složení:

Mgr. Jan Neudert – starosta

Ladislav Báča – místostarosta

Mgr. Martin Dvořák – člen rady města

Pavel Marek – člen rady města

Mgr. Marie Štouračová – členka rady města

Zastupitelstvo dále zřídilo kontrolní, finanční a investiční výbor a zvolilo jejich předsedy:

Ing. Jiří Luňáček – kontrolní výbor

Ing. Miloslav Sejkora – finanční výbor

Petr Kozáček – investiční výbor

nam Na Podkove s radnici 1U6B1279

Vytisknout E-mail